El Consell d’Eivissa prorrogarà el servei provisional d’acollida per a persones sense sostre fins a trobar una solució transitòria amb els ajuntaments

servei provisional d'acollida

El Consell Insular d’Eivissa seguirà oferint el servei d’acollida a persones sense sostre (que actualment s’ubica a sa Blanca Dona) a una instal·lació insular fins a trobar una transició transitòria, conjuntament amb els ajuntaments, que doni servei als usuaris mentre no es posa en marxa el Centre de Baixa Exigència Provisional de sa Joveria.

Actualment hi ha 22 usuaris rebent assistència a aquesta instal·lació, que va néixer amb l’inici de l’Estat d’Alarma, després que els Ajuntaments demanessin per escrit suport al Consell Insular d’Eivissa per fer front a una competència que els hi és pròpia, i estava previst que acabés un cop finalitzat l’Estat d’Alarma. Un cop acabada aquesta situació, i donada la necessitat de cobrir aquest servei, es treballarà de manera conjunta amb tots els municipis per trobar-ne la solució més adient.

El president Vicent Marí ha explicat què “el compromís del Consell d’Eivissa amb la gent que pitjor ho està passat per mor de la crisi del coronavirus és ferma, per això no deixarem ningú enrere i posarem tots els mitjans necessaris d’aquest Consell Insular per ajudar-los”.

Amb aquesta decisió, i conjuntament amb els ajuntaments, es cercarà una solució mentre s’acaba la construcció i posada en marxa del Centre de Baixa Exigència de sa Joveria prevista pels propers mesos, les despeses de la construcció del mateix assumirà íntegrament el Consell d’Eivissa, Tal i com es va informar al seu dia, aquesta construcció s’ha plantejat com a modular, amb una superfície de casi 1.000 m2 (661 m2 coberts, 260 m2 de terrassa i 32 m2 d’annexes exteriors). El cost total d’aquesta instal·ació serà d’1,5 milions d’euros, als que s’ha de sumar una partida prevista de 200.000 euros per a la seva posada en marxa.