El Consell d’Eivissa demana col·laboració ciutadana per l’eradicació de l’actual plaga de moscards

Col.laboració per l'eradicació moscards

El Consell d’Eivissa, a través del seu departament de Gestió Ambiental, demana col·laboració ciutadana per eradicar l’actual plaga de moscard comú i moscard tigre que pateixen nombroses zones de l’illa d’Eivissa. Des del Departament apunten a la possibilitat de què aquesta espècie estigui criant en piscines, tant d’establiments públics com d’habitatges privats, que enguany no estan rebent el tractament de depuració i cloració que en anys anteriors si rebien per aquestes dates. És per això que es demana als propietaris d’aquestes piscines que engeguin, quan abans possible, els sistemes de depuració.

“El problema el trobam en què, degut a la situació de confinament hi ha ciutadans que no han pogut anar a les seves segones residències. A l’hora, els establiments hotelers no han pogut obrir les seves portes. Això ha generat que el procés de cloració i depuració de piscines no hagi començat com es fa habitualment i què la població de moscards a l’illa sigui quatre vegades més gran que altres anys per la mateixa època. Per això demanam col·laboració als ciutadans i als gestors d’establiments turístics perquè, aquells que no ho han fet, posin en marxa els sistemes de cloració i depuració de piscines, per tal de minvar al màxim aquesta plaga i que no acabi convertint-se en un autèntic problema de salut pública”, ha explicat el conseller Vicente Roig.

Des del Consell Insular, així com des dels ajuntaments, s’estan augmentant els esforços en els àmbits competencials de cada administració per tal de minvar aquesta plaga als espais públics, però s’ha de recordar que un focus productor de larves té un radi d’afectació superior a 1,5 quilòmetres. Per això, donat que les administracions no poden actuar en àmbit privat, es demana la col·laboració de tothom en aquesta lluita.