El Consell d’Eivissa llança una nova versió de la seu electrònica més eficient i intuïtiva

Nova versió seu electrònica

Les millores realitzades pel departament d’Informàtica redueixen en un 91,4% les incidències

El Consell d’Eivissa ha llançat una nova versió de la seu electrònica, seu.conselldeivissa.es, més intuïtiva que permetrà realitzar els tràmits administratius d’una manera més fàcil i eficient.

Els canvis introduïts pel departament d’Informàtica milloren la resposta de la seu electrònica, que ja s’adapta correctament a tots els dispositius, des d’ordinadors personals fins a dispositius intel·ligents portàtils. Amb aquestes millores ja no és necessari tenir instal·lat el llenguatge de promagació JAVA i l’únic requisit és tenir Autofirma.

El nou servei web presenta un aspecte més amigable amb l’usuari, el que permet finalitzar els tràmits telemàtics amb major facilitat. Al portal s’habilitarà un apartat d’ajuda pels usuaris amb vídeos d’ajuda.

Les millores realitzades pel departament d’Informàtica han reduït en un 91,4% les incidències rebudes pels serveis tècnics. En aquest sentit, durant el mes de gener es varen registrar 47 incidències. La xifra ha anat baixat fins les 17 al febrer, 10 al març (fins l’inici de l’Estat d’Alarma) i només 4 a l’abril.