El Consell d’Eivissa aprova el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus

Pla Director de Gestió de Residus

El Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus de l’illa d’Eivissa ha estat aprovat avui per unanimitat de tots els grups polítics del Consell d’Eivissa al ple extraordinari celebrat per tractar aquesta qüestió. El conseller de Gestió Ambiental, Vicente Roig, ha explicat que aquest pla marca un “punt d’inflexió’ en la política de gestió de residus a Eivissa, en la línia de la normativa europea, donant un paper protagonista a la prevenció, reutilització i preparació per a la reutilització dels residus generats a l’illa.

Aquesta pla, que defineix les actuacions en matèria de residus que s’han de desenvolupar durant els pròxims 6 anys, estableix una sèrie d’indicadors que garanteixen una contínua revisió del compliment dels objectius i dóna compliment a la política de gestió de residus definida pel Govern Balear, així com a la normativa europea i les normatives insulars i d’àmbit nacional.

A través del PDSPIGRE s’incorporarà la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica i el seu tractament diferenciat. “Aquest fet incrementarà les taxes de reciclatge considerablement, i passarem a tenir uns percentatges de recollida selectiva més alineats amb el que exigeix la normativa” ha assenyalat Roig qui ha incidit en què amb aquest pla es dóna importància a la participació ciutadana en temes de residus, es fomenta l’educació ambiental i coordinació de la informació, estadístiques de residus, etc.

Durant la tramitació d’aquest pla es varen rebre un total de 113 al·legacions de les quals aproximadament un 60% han estat acceptades en la seva totalitat o parcialment. “El nostre objectiu era dur a ple l’aprovació d’aquest pla abans que finalitzés juny i així ha set gràcies al treball de tots els tècnics implicats així com a la coordinació entre les administracions implicades en la resolució d’aquest document” ha agraït Roig assenyalant que amb la col·laboració de tots els grups polítics del Consell d’Eivissa “donem llum verda a un pla que serà una passa molt ferma cap a la consecució d’una illa millor i més sostenible”.