Ampliació del termini per presentar sol·licituds a les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020

Ajudes per a estudiants

El departament de Cultura, Educació i Patrimoni ha ampliat el termini per presentar sol·licituds per a les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020 fins al pròxim dimarts 30 de juny. El termini va iniciar-se el passat 1 de juny de 2020 (inclòs) i consta de vint dies hàbils però s’ha ampliat dos dies més, finalitzant a les 23:59 hores del dia 30 de juny de 2020.

Es recorda a les persones interessades que les sol·licituds poden presentar-se tant telemàticament, a través de la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa (seu.conselldeivissa.es), per a la qual cosa és imprescindible disposar de certificat digital, com presencialment al Consell Insular, tot i que en aquest darrer cas s’ha de demanar cita prèviament a través de la pàgina web citaprevia.conselldeivissa.es.