Educació

Ajudes dirigides als estudiants de l’illa d’Eivissa. Termini de sol.licitud obert fins dia 26 de juny 2020.  

Ajudes per a biblioteques públiques integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa. Termini de sol·licitud obert fins dia 12 de juny de 2020.

Agricultura

Ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2020. Consultau el termini de sol·licitud de cada ajuda. 

Esports

Ajudes econòmiques individuals dirigides a la formació tècnica esportiva, als èxits esportius, a l’estada d’esportistes en centres de tecnificació o centres d’alt rendiment i a la pràctica d’esport adaptat per a l’any 2020. Termini de sol.licitud obert fins dia 12 de juny de 2020. 

Ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per al manteniment de la seua activitat esportiva a l’illa d’Eivissa durant el període de l’1 d’octubre de 2017 al 31 de desembre de 2019. Termini de sol.licitud obert fins dia 12 de juny de 2020. 

Ajudes per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa durant l’any 2020. Termini de sol.licitud obert fins dia 12 de juny de 2020. 

Ajudes econòmiques a entitats esportives sense ànim de lucre per a l’organització d’esdeveniments esportius d’àmbit nacional i/o internacional a l’illa d’Eivissa, la participació en lligues d’àmbit nacional i la participació en campionats d’Espanya. Termini de sol.licitud obert fins dia 12 de juny de 2020.